• head_banner_01

Nyheter

Innføringen av ståltau

Vi bruker et ståltau

Spenninger

Et tau kan være et trekk eller et strekkelement / et tau kan ikke ta over noe trykk!

Ved hjelp av et tau kan man endre retningen til en kraft (ved hjelp av en skive)

Ved hjelp av et tau kan man transformere en roterende bevegelse til en lineær og omvendt.(ved hjelp av en vinsj eller bare en friksjonsskive)

Suspensjon

Et tau kan brukes til å henge opp andre elementer

For å suspendere et spor

Å være et spor

Kombinerte funksjoner

Suspendere og haling

Konklusjon: Det finnes ikke noe annet "element" eller "delsystem" som på tilstrekkelig måte kan overta alle funksjonene et ståltau vanligvis gjør!

Et ståltau skal kunne overta høye strekkkrefter være fleksibelt være et trygt undersystem Forklaring hvorfor et tau overtar høye strekkkrefter, hvorfor det er fleksibelt og hvorfor det er trygt Hva er de potensielle problemene med ledningene med høy gradering, hva må vi passe på?Noen ytterligere krav Nevn motsetningen mellom de ulike kravene

Et ståltau skal kunne:

ta over høye strekkkrefter

vær fleksibel

være et trygt undersystem

Forklaring hvorfor et tau overtar høye strekkkrefter, hvorfor det er fleksibelt og hvorfor det er trygt

Hva er de potensielle problemene med ledningene med høy kvalitet, hva må vi passe på?

Noen ytterligere krav

Nevn motsetningen mellom de ulike kravene

Produksjon av ståltau

Første trinn er å spole tråden.

Ledninger av forskjellige diametre og kvaliteter brukes til å produsere en tråd.

1
2

Andre trinn er å produsere trådene og...

3
4

Andre trinn er å produsere trådene og kjernen

3
5

Tredje trinn er å lukke trådene over kjernen.

6
7

Ståltau

Deler av ståltau

8

Betegnelse og klassifisering av ståltau

ROPE INTRDUCE_08
ROPE INTRDUCE_09
ROPE INTRDUCE_10
ROPE INTRDUCE_11
ROPE INTRDUCE_12
ROPE INTRDUCE_13
ROPE INTRDUCE_14
ROPE INTRDUCE_15
ROPE INTRDUCE_16

Brudd belastning

Bruddlasten er kraften du trenger for å bryte tauet.

Vi skiller mellom 3 krefter:

Minimum bruddlast MBL

Er kraften vi gir karantene

Beregnet bruddlast CBL

Er kraften regnet ut av det metalliske området og strekkfastheten til ledningen

Testet bruddlast

Er den testede kraften i en bruddtest

Enheten er N Newton eller KN Kilonewton

Spinning faktor / Spinning tap faktor

Spinnefaktoren er opplevelsesfaktoren som vurderer spinningstap under taulukking

Spinnstapsfaktoren er forskjellen mellom den beregnede bruddlasten og den testede bruddlasten.

Størrelsen på spinnende tapsfaktor er basert på taukonstruksjonen, type legging, strekkgraden til ledningen.

Enheten er %

Leggelengde / Leggevinkel

ROPE INTRDUCE_19

Legglengde

ROPE INTRDUCE_24
ROPE INTRDUCE_20

Forforming

Preforming er arbeidstrinn i taulukkingen.Dette trinnet ligger rett før sluttpunktet.

Resultatet av forformingen er Helix.

Preforming har en påvirkning av:

1) innstillingen

2) fleksibilitet

3) effektivitetsgrad av tauet.

2

Tau lettere å håndtere

Lengre levetid på grunn av bedre lastfordeling

Motstandsdyktig mot knekk

Ødelagte ledninger ligger flatt

4

På grunn av stolpeformingen av tauet eller tråden får de enkelte trådene eller trådene sin endelige plassering i tauet eller tråden.

Preforming

ROPE INTRDUCE_23

Forforming

ROPE INTRDUCE_24

Vi er forskjellige når det gjelder type klaring

Tauklaring

Strandklarering

Klaring betyr det geometrisk definerte gapet mellom enkelttrådene i tilfelle av strengen, eller mellom strengene i tilfelle av tau.

Bare med nøyaktig beregnede tau og tråder er det mulig at enkeltkomponentene og hele tauet fungerer perfekt.

For ulike bruksområder må klaringen justeres

Tau / Strand beregning

ROPE INTRDUCE_25

Innleggstid: 25. februar 2022