• head_banner_01

Nyheter

Vedlikehold av ståltau Installasjon / Tau -Installasjonen er viktig for ståltau

Inspeksjon av ståltau

Hva du skal se etter

• Ødelagte ledninger

• Slitte eller slitte ledninger

• Reduksjon i taudiameter

• Korrosjon

• Utilstrekkelig smøring

• Tauspenning

• Tau torsjon

• Tegn på klem eller mekanisk skade

• Varmeskader

• Kinks

• Fuglebur

• Leggeforvrengning

• Endebeslag

Re-smøring

RLD – tau smøreanordning

Picture 5

Godt smurt varer lenger

Personell, installasjon og miljø forblir rene, mens alle heistauene til en installasjon er jevnt smurt.Denne operasjonen er miljøvennlig, rask og enkel å oppnå med RLD – tau-smøring.

Fordeler

• ingen tilsmussing av installasjon, miljø og personale

• god proporsjonering

• miljøvennlig

• rask, enkel og økonomisk tausmøring

Tekniske spesifikasjoner

• strømforsyning 220V eller batteridrift

• driftstid med batteri 15 timer

• rullebredde 430 mm • volum smøremiddel

• egnet for VT LUBE

VT-Lube

Picture 5(1)

Vårt tausmøring VT LUBE er spesielt utviklet for ettersmøring av heisetau.

Fordeler

• svært gode penetreringsegenskaper – optimal reduksjon av intern taufriksjon

• enestående krypeegenskaper for jevn fordeling av smøremiddelet på innsiden og utsiden av tauet

• utmerket beskyttelse mot korrosjon

• meget god klebeevne for å passe høye tauhastigheter

• nøytral mot syntetisk materiale (ingen hevelse av plastdeler)

Nye tau

• Nye tau smøres under produksjonsprosessen

• Lang tid mellom produksjon og installasjon kan føre til tørre tråder

• Nye tau må kontrolleres for tilstrekkelig smøremiddel

• Om nødvendig, smør nye tau på nytt for å doble levetiden!

Nye tau på nye skiver

• Nye skiver er delikate for tauet i løpet av de første 100-tallet av sykluser

• Skivelunder har til dels en ekstremt hard overflate

• Godt smurte tau kan redusere fremtidige skader på tauet

Levetid for tau

9

Eksempel på korrosjon på grunn av utilstrekkelig smøring

1

Alle heistauene til Brugg Wire Rope Inc. smøres under produksjonsprosessen.Siden det ikke er under vår innflytelse, hvor lenge tauene oppbevares frem til montering, anbefaler vi å sjekke heistauene rett etter installasjonen for tilstrekkelig smøring og, om nødvendig, smøre på nytt.

Den videre smøring av tauene bør utføres etter behov.Tauene må imidlertid aldri brukes i usmurt tilstand.

En tilstrekkelig mengde smøremiddel må være på tauet, men det må ikke dryppe fra tauet under heisens tur.

Vi anbefaler bruk av det spesielle ettersmøringsmiddelet fra Brugg eller et tilsvarende smøremiddel.Hvis du ettersmører i tide, kan du øke levetiden til tauet.

Når er det nødvendig med smøring?

Hvis det ikke er spor av smøremiddel igjen på fingrene når du berører tauet, må du smøre på nytt.

Hvor mye smøring trengs?

0,4 liter smøremiddel per centimeter ståltaudiameter og 100 meter tau (relatert til Brugg smøremiddel).

Prinsipper for ettersmøring

Du må smøre om ofte, men med måte.Smøremiddelet må fordeles på hele tauoverflaten.Ettersmøringen bør kun gjøres på et rent tau (fuktighet, støv, etc.)

Krav til smøremiddelet

Smøremidlet må kunne blandes med det originale mineralsmøremidlet.Den har kunne trenge godt inn, friksjonskoeffisienten μ ≥ 0,09 (-) (materialpar stål/støpejern) må nås, slik at trekkraftsgraden bevares.

2
3

Rengjøring

Hvis tauoverflaten ikke er "ren" kan ikke smøremidlet trenge inn i tauet.Ved et skittent tau må tauet rengjøres før ettersmøring.

Metoder for ettersmøring

● Pensel

● Dekoratorrulle

● Oljekanne

● Spray

● Permanente smøresystemer (pass på at trekkraften kan reduseres)

Tauoppretting

4

Tauspenning

5

Toleransesone 5 % av F

Sjekk tauspenningen umiddelbart etter montering med en egnet enhet, for eksempel RPM BRUGG.Pass på at alle tauene i taugruppen er jevnt strammet.

Gjenta tauspenningskontrollen 3 måneder etter igangsetting av installasjonen og senere med jevne mellomrom.

Antirotasjonsanordning

Tau skal sikres mot rotasjon umiddelbart etter fullført installasjon, før heisen tas i bruk.

6

Ødelagte ledninger

7

Hvordan fjerne ødelagte ledninger riktig

8
9

Innleggstid: 18. mars 2022